THÁNG KHUYẾN MÃI TỦ LẠNH PANASONIC 18/7/2018 đến 31/08/2018

16/07/2018 13:27

THÁNG KHUYẾN MÃI TỦ LẠNH PANASONIC

Chương trình khuyến mãi đến từ Siêu thị điện máy Lý Ngân 

Thời gian từ 18/7/2018 đến 31/08/2018

Khi mua Tủ lạnh:

NR-CY558GXVN

NR-CY558GMVN

NR-CY558GSVN

NR-CY558GKVN

NR-BY558XSVN

NR-BX468XSVN

NR-BX468VSVN

NR-BX468GKVN

NR-BX418GWVN

NR-BX418XSVN

NR-BX418VSVN

NR-BX418GKVN

NR-BD468GKVN

NR-BD468VSVN

NR-BD418GKVN

NR-BD418VSNV

NR-BC369XSVN

NR-BV329XSVN

NR-BV289XSV2

NR-BV289XSVN

NR-BV329XSV2

NR-BV368XSVN

NR-BV328XSVN

NR-BV288XSVN

Bạn sẽ được tặng 01 thùng bia Heineken 24 lon

 

Áp dụng cho tất cả các chuỗi Siêu Thị Điện Máy Lý Ngân

Liên hệ: 02396.250.050